Svaz PRO-BIO

Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

Svaz PRO-BIO je celorepublikově působící profesní oragnizace ekologických zemědělců  regionálním členěním (www.pro-bio.cz). Sdružuje přes 600 členů z řad ekologických farem, zpracovatelů, obchodů, poradců a spořebitelů.

Dceřinými organizacemi jsou :

BIOINSTITUT o.p.s (www.bioinstitut.cz) - institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

PRODEJBIO s.r.o (www.prodejbio.cz) - obchodní organizace organizující a koordinující odbyt českých biopotravin

Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, U Farmy 30/11, 350 02 Cheb


Ivana Bartoňová - 771 151 883
rakcheb@gmail.com