Svaz PRO-BIO

Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

Svaz PRO-BIO je celorepublikově působící profesní oragnizace ekologických zemědělců  regionálním členěním (www.pro-bio.cz). Sdružuje přes 600 členů z řad ekologických farem, zpracovatelů, obchodů, poradců a spořebitelů.

Dceřinými organizacemi jsou :

BIOINSTITUT o.p.s (www.bioinstitut.cz) - institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

PRODEJBIO s.r.o (www.prodejbio.cz) - obchodní organizace organizující a koordinující odbyt českých biopotravin

Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb

ISŠ Cheb - zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Ing. J. Erhard - 602 167 914
Ing. Z.Perlinger - 607 103 244
erhardjos@gmail-com. perlinger@volny.cz