Dotace

Dotační zdroje pro subjekty působíci v zemědělství a na venkově je možné rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků :

1. dotace z evropských dotačních titulů kofinancované ze státního rozpočtu ČR

2. dotace z národních dotačních programů, které jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR

Část dotačních titulů admistruje, vyplácí a kontroluje MZE, zbytek (většinu) platební agentura SZIF (státní zemědělský a intervenční fond).

Přehled dotačních titulů je na www.eagri.cz

Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb

ISŠ Cheb - zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Ing. J. Erhard - 602 167 914
Ing. Z.Perlinger - 607 103 244
erhardjos@gmail-com. perlinger@volny.cz