Statistické údaje


Přehled o rozvoji ekologického zemědělství a další statistické informace podává každoročně vydávaná Ročenka EZ v ČR.

Znění poslední vydané -

eagri.cz/public/web/file/533356/Roc_enka_EZ_2015_www_komplet.pdf

http://eagri.cz/public/web/file/568975/rocenka_Ekologickeho_zemedelstvi_2016.pdf


Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb

ISŠ Cheb - zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Ivana Bartoňová - 771 151 883
Ing. Z.Perlinger - 607 103 244
rakcheb@gmail.com, perlinger@volny.cz