Statistické údaje


Přehled o rozvoji ekologického zemědělství a další statistické informace podává každoročně vydávaná Ročenka EZ v ČR.

Znění poslední vydané -

eagri.cz/public/web/file/533356/Roc_enka_EZ_2015_www_komplet.pdf

http://eagri.cz/public/web/file/568975/rocenka_Ekologickeho_zemedelstvi_2016.pdf


Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb

ISŠ Cheb - zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Ing. J. Erhard - 602 167 914
Ing. Z.Perlinger - 607 103 244
erhardjos@gmail-com. perlinger@volny.cz