Kontrolní organizace EZ

Kontrolu subjektů podnikajících v EZ provádějí soukromé kontrolní organizace (KEZ, BIOKONT, ABCERT a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC) a státní orgán - ÚKZUZ.

Kontaktní adresyna kontrolní organizace -

eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/certifikacni-organizace/

Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb

ISŠ Cheb - zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Ing. J. Erhard - 602 167 914
Ing. Z.Perlinger - 607 103 244
erhardjos@gmail-com. perlinger@volny.cz