Kontrolní organizace EZ

Kontrolu subjektů podnikajících v EZ provádějí soukromé kontrolní organizace (KEZ, BIOKONT, ABCERT a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC) a státní orgán - ÚKZUZ.

Kontaktní adresyna kontrolní organizace -

eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/certifikacni-organizace/

Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, U Farmy 30/11, 350 02 Cheb


Ivana Bartoňová - 771 151 883
rakcheb@gmail.com