Program rozvoje venkova

 

V rámci  Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 jsou dvakrát ročně vypisována kola podávání žádostí.

 Program rozvoje venkova 8. kolo

termín podávání Žádostí - 8.10.-29.10.2019

způsob podávání : Portál farmáře

opatření : 1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů ( 500 mil.)

               2. Investice do nezemědělských činností  (360 mil.)

               3. Podpora agroturistiky (130 mil.)

                + dotace dso lesů (528 mil)


informace - www.szif.cz - 8.kolo


Úplné znění pravidel je k dispozici v elektronické podobě a je nutné pracovat vždy s aktuální verzí - obecná i specifická pravidla se kolo od kola liší ! Aktuální pravidla jsou na adrese MZe www.eagri.cz nebo SZIF www.szif.cz

 


 

 

Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb

ISŠ Cheb - zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Ing. J. Erhard - 602 167 914
Ing. Z.Perlinger - 607 103 244
erhardjos@gmail-com. perlinger@volny.cz