Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství prošlo od roku 1989 výrazným rozvojem a v současné době je jednou z variant hospoadření na zemědělské půdě v ČR. V Karlovarském kraji tvoří ekologicky certifikované a ekologicky obhospodařované plochy významnou část území.

Strategický plán rozvoje EZ je dán Akčním plánem České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2016 - 2020, který byl schválen vládou ČR usnesením č. 938 dne 20.11.2015.

Znění Akčního plánu -

eagri.cz/public/web/file/442986/Akcni_plan_CR_pro_rozvoj_EZ_Czech_Action_Plan_for_Development_of_OF.pdf 
Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb

ISŠ Cheb - zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Ivana Bartoňová - 771 151 883
Ing. Z.Perlinger - 607 103 244
rakcheb@gmail.com, perlinger@volny.cz