Důležité odkazy

Ministerstvo zemědělství ČR - www.eagri.cz

Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz

Ústav zemědělské ekonomiky a informací UZEI - www.uzei.cz

Státní zemědělský a intervenční fond SZIF - www.szif.cz


Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb

ISŠ Cheb - zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Ing. J. Erhard - 602 167 914
Ing. Z.Perlinger - 607 103 244
erhardjos@gmail-com. perlinger@volny.cz