Přímé platby

Právní úprava poskytování přímých plateb vychází z NV č. 20/2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a je k dispozici ve Sbírce zákonů.

Metodika přírůčka k podmínkám poskytování přímých plateb pro rok 2020 -

 

https://www.szif.cz/cs/prime-platby

v odkazu "Ke stažení" - soubor Metodická příručka PP 2020 - vydaná MZe

Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, U Farmy 30/11, 350 02 Cheb


Ivana Bartoňová - 771 151 883
rakcheb@gmail.com