Přímé platby

Právní úprava poskytování přímých plateb vychází z NV č. 20/2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a je k dispozici ve Sbírce zákonů.

Metodika přírůčka k podmínkám poskytování přímých plateb pro rok 2018 -


http://www.szif.cz/cs/prime-platby

v odkazu "Ke stažení" - soubor Metodická příručka PP 2018 - vydaná MZe

Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb

ISŠ Cheb - zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Ing. J. Erhard - 602 167 914
Ing. Z.Perlinger - 607 103 244
erhardjos@gmail-com. perlinger@volny.cz