Vítejte na stránkách KIS KV - informačního centra pro rozvoj zemědělství a venkova Karlovarského kraje

Informační centrum vzniklo s cílem předávat všeobecné i odborné informace o SZP (Společné zemědělské politice EU) s ohledem na regionální potřeby a priority.

Náplní naší činnosti je pomáhat zemědělským subjektům ( mikro, malým a středním podnikům působícím v odvětví zemědělské prvovýroby a drobným zpracovatelům) orientovat se v současné zemědělské politice a platné legislativě upravující podnikání v tomto oboru.

Poradenské a informační působení je prováděno registrovanými poradci a odborníky z praxe pomocí

- vstupních (telefonických, e-mailových, osobních) konzultací

- webových stránek

- písemných materiálů - Zpravodajů KIS a Zpráv KIS

- seminářů k aktuální problematice resortu

 

Informační centrum KIS KV vzniklo za podpory , která je poskytována dle čl. 21 nařízení Komise EU č. 702/2014

 

 

                

Anketa

Novinky

08.06.2021 09:49
Díky unikátnímu projektu Ministerstva zemědělství (MZe) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany...
22.05.2021 11:53
Podrobnější informace aktuálnímu kolu Programu rozvoje venkova jsou v příslušném odkazu.
21.08.2017 10:01
Vážení zemědělci, navazujeme na práci KIS Karlovarský kraj, jehož činnmost byla na konci roku 2016...

Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, U Farmy 30/11, 350 02 Cheb


Ivana Bartoňová - 771 151 883
rakcheb@gmail.com