Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

obecné podmínky a specifické podmínky Pravidel opatření lze nalézt na :

https://www.szif.cz/cs/prv2014-411 

v souboru "Ke stažení "


Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb

ISŠ Cheb - zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Ivana Bartoňová - 771 151 883
Ing. Z.Perlinger - 607 103 244
rakcheb@gmail.com, perlinger@volny.cz