Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

obecné podmínky a specifické podmínky Pravidel opatření lze nalézt na :

https://www.szif.cz/cs/prv2014-411 

v souboru "Ke stažení "


Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, U Farmy 30/11, 350 02 Cheb


Ivana Bartoňová - 771 151 883
rakcheb@gmail.com