Zákony EZ

1. Nařízení Rady 834/2007 - o ekologicklé produkci a označování....

eagri.cz/public/web/mze/legislativa/predpisy-es-eu/Legislativa-EU_x2006-2010_NarizeniR-2007-0834-EZ.html

2. Nařízení komise 889/2008 - prováděcí pravidla k NR 834/2007

eagri.cz/public/web/mze/legislativa/predpisy-es-eu/Legislativa-EU_x2006-2010_NarizeniEK-2008-889-EZ.html

3. Nařízení Rady 1235/2008 - prováděcí pravidla pro dovoz ekologické produkce z třetích zemí

eagri.cz/public/web/mze/legislativa/predpisy-es-eu/Legislativa-EU_x2006-2010_NarizeniEK-2008-1235-dovozy.html

4. Zákon 242/2000 o ekologickém zemědělství - ve znění platné legislativy

eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-2000-242-viceoblasti.html

5.Vyhláška 16/2006 - prováděcí vyhláška k zákonu 242/2000

eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2006-16-strukturalnipolitika.html


Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, U Farmy 30/11, 350 02 Cheb


Ivana Bartoňová - 771 151 883
rakcheb@gmail.com