Metodické pokyny EZ

Celkový přehled Metodických pokynů MZe :

eagri.cz/public/web/file/533392/Metodicke_pokyny___brozura.pdf

MP 2/2016 - registrace subjekzů, přechodné období

eagri.cz/public/web/file/533372/MP_2_2016.pdf

MP 3/2016 - výjimky v chovu zvířat

eagri.cz/public/web/file/533374/MP_3_2016.pdf


Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, U Farmy 30/11, 350 02 Cheb


Ivana Bartoňová - 771 151 883
rakcheb@gmail.com