Dobrota FOTO 2018

- Místní výrobci byly propagováni na ochutnávkách v celém regionu a slavnostní předávaní ocenění proběhla v rámci Hornické pouti v Sokolově

Kontakt

Regionální agrární komora Cheb RAK Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb

ISŠ Cheb - zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice
Ing. J. Erhard - 602 167 914
Ing. Z.Perlinger - 607 103 244
erhardjos@gmail-com. perlinger@volny.cz